Selecteer een pagina
Openingstijden

Openingstijden

Mijn praktijk is in het algemeen van maandag t/m vrijdag geopend en op 2 avonden.
De telefonische spreekuren zijn (meestal) van maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur.
Het is voor mij niet altijd mogelijk de telefoon op te nemen. Indien u het antwoordapparaat krijgt en uw bericht inspreekt, bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

Aanmelden

Aanmelden

Tarieven

Vergoeding & tarieven

Oefentherapie Cesar en psychosomatische oefentherapie worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, hangt af van de manier waarop u verzekerd bent.
Met alle zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten.

Voor zorg die niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende praktijk tarieven:

Behandeling oefentherapie Cesar €38,00
Behandeling psychosomatische oefentherapie €50,00
Toeslag aan huis behandeling €12,50

Registraties

Registraties

Ik ben lid van de VvOCM, de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici ex Art. 34 Wet BIG, onder nummer: 69901149994P.
Ik voldoe aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor oefentherapie Cesar en de specifieke deskundigheid psychosomatische oefentherapie (PSOT).
Iedere 5 jaar vindt herregistratie plaats.

Praktijk adres:

De Joncheerelaan 78 | 7441 HJ Nijverdal | 0548 – 655 359